Belangrijke regio telefoonnummers

noodnummers regio Zelzate

In deze lijst vindt u een aantal belangrijke telefoonnummers die u kunt gebruiken in de regio Zelzate. De nummers zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals noodnummers, overheidsinstanties en medische diensten.

Noodnummers

In geval van nood is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp in te roepen. De volgende nummers zijn hiervoor beschikbaar:

  • 112: Europees alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance
  • 101: Politie
  • 100: Brandweer
  • 104: Ambulance

Telefoonnummers Overheidsinstanties

Hieronder vindt u een aantal telefoonnummers van overheidsinstanties in de regio Zelzate:

  • Lokaal bestuur Zelzate: 09 353 42 00
  • Politiezone Gent: 09 210 41 11
  • Brandweerzone Gent: 09 229 09 00
  • Algemeen Ziekenhuis AZ Sint-Jan: 09 321 41 11
  • Ziekenhuis AZ Alma: 09 326 66 66

Gemeente Zelzate09 353 42 00
Wacht huisartsen1733
Brandweer100
Politie 101
Lokaal09 345 7636
Ambulance112
Antigifcentrum070245 245
OCMW Zelzate09 342 29 20
Vredegerecht09 377 56 24
Radiologie Zelzate 09 345 65 10
Labo Eeklo09 377 56 24
Aalter09 374 38 99
Ziekenhuizen
AZ Sint-Lucas Zelzate09 224 53 11
AZ Sint-Lucas Gent 09 224 61 11
AZ Alma Eeklo09 310 00 00
UZ Gent09 331 21 11
AZ Jan Palfijn Gent09 224 71 11
AZ Maria Middelares09 246 46 46
09/246.11.15
PSYCHIATRIE:
St Jan baptistZelzate09 342 28 28
St CamillusGent09 222 58 94
Psychiatrisch centrum GuislainGent09 216 33 11
St. Jan de DeoGent09 225 82 96
St Jan Eeklo09 376 97 11

Foutje gezien? Extra gegevens publiceren?

Benaming
Startdatum
Einddatum
Gemeente
Openingsuren
Toegangsprijs
Organisator
Afbeelding
Contactgegevens
Mailadres privé
Uw naam, niet voor publicatie
Uitgebreide omschrijving
Afbeelding test no 2
bestand evenement
Naam
Gemeente
Categorie
Postcode
Email
Website
Straat
Activiteiten
Uitgebreide beschrijving Formulier
Algemene beschrijving publiceren
Telefoon
Activiteit Handelaar
Benaming
Activiteit
Activiteiten Indeling
Beschrijving activiteiten
Contactpersoon
Straat
Gemeente
Telefoon
Mailadres
Website
Facebook
Afbeelding1