Dossier verzekeringen

Meest gangbare verzekeringen voor gezinnen.

Een autoverzekering biedt dekking voor schade aan jouw voertuig en schade aan anderen in geval van een ongeval.

Woonverzekering of brandverzekering: Brandverzekering dekt schade bij brand en schade aan de structuur van je huis, terwijl de inboedelverzekering de schade aan persoonlijke bezittingen binnenin de woning dekt.

Aansprakelijkheidsverzekering: Deze verzekering dekt schade die jij of je gezinsleden per ongeluk aan anderen toebrengen. Het beschermt je tegen claims en juridische kosten.

Reisverzekering: Reisverzekering biedt dekking voor onverwachte gebeurtenissen tijdens reizen, zoals medische kosten, verlies van bagage of reisannuleringen.

Ziektekostenverzekering: Ziektekostenverzekering dekt medische kosten, inclusief ziekenhuisopnames, medicijnen en andere gezondheidszorgkosten.

Levensverzekering: Levensverzekering biedt financiële bescherming aan nabestaanden in geval van overlijden, door een uitkering uit te keren aan de begunstigden.

Uitvaartverzekering: Uitvaartverzekering dekt de kosten van een begrafenis of crematie, waardoor nabestaanden worden ontlast van financiële lasten.

Inkomensverzekering (Arbeidsongeschiktheidsverzekering): Deze verzekering biedt een inkomen als je door ziekte of letsel niet kunt werken. Het beschermt tegen inkomensverlies.

Rechtsbijstandverzekering: Rechtsbijstandverzekering dekt juridische kosten en biedt juridische bijstand in geval van geschillen.

Motorverzekering is vergelijkbaar met autoverzekering, maar specifiek gericht op schade aan motorfietsen.

Benaming
Startdatum
Einddatum
Gemeente
Openingsuren
Toegangsprijs
Organisator
Afbeelding
Contactgegevens
Mailadres privé
Uw naam, niet voor publicatie
Uitgebreide omschrijving
Afbeelding test no 2
bestand evenement
Naam
Gemeente
Categorie
Postcode
Email
Website
Straat
Activiteiten
Uitgebreide beschrijving Formulier
Algemene beschrijving publiceren
Telefoon
Activiteit Handelaar
Benaming
Activiteit
Activiteiten Indeling
Beschrijving activiteiten
Contactpersoon
Straat
Gemeente
Telefoon
Mailadres
Website
Facebook
Afbeelding1