Lokale overheidsmededelingen

Gemeente Zelzate – 16/11/2023

Lokaal bestuur Zelzate verdeelt opnieuw gratis strooizout

Strooizout

Het lokaal bestuur verdeelt opnieuw gratis strooizout onder de inwoners van Zelzate. Er zijn afhaalmomenten in Zelzate Oost en West. Elke gezin kan een zak van 10 kg. komen afhalen. Bij de afhaling moet je je identiteitskaart kunnen voorleggen. Haal je een zak voor een familielid, een vriend of een buur af, dan moet je ook hun identiteitskaart meebrengen.

“De wintermaanden staan voor de deur en dat brengt onvermijdelijk winterweer met zich mee. Iedereen wordt geacht zijn voetpad of de verharde berm sneeuw- en ijsvrij te maken tussen zonsopgang en 20.00 uur. Om onze inwoners hierbij te helpen, delen we dit jaar opnieuw gratis strooizout uit”, laat schepen van verkeer Luc Van Waesberghe weten.

Afhaalmomenten

Voor Zelzate Oost op zaterdag 2 december van 9.00 tot 13.00 uur en woensdag 6 december van 13.00 tot 16.30 uur bij de technische dienst, Suikerkaai 4.

Voor Zelzate West op zaterdag 9 december van 9.00 tot 13.00 uur en woensdag 13 december van 13.00 tot 16.30 uur in BOC Klein Rusland, Schoolstraat 18.

Gemeente Zelzate – 6/11/2023

Spaar mee met de eindejaarsactie. Drop je Envelop!

De adviesraad economie en het lokaal bestuur hebben de handen in elkaar geslagen om een leuke eindejaarsactie ‘Drop je Envelop’ op poten te zetten. De actie loopt van 13 november tot en met 31 december 2023, gaat door bij de lokale handelaars en horecazaken van Zelzate en iedereen kan deelnemen.

“De eindejaarsactie Drop je Envelop moet de inwoners van Zelzate en daarbuiten motiveren om in november en december in Zelzate te komen shoppen of onze horecazaken te bezoeken want ze kunnen mooie prijzen winnen”, zegt schepen voor lokale economie Isabel Dellaert. “Onze lokale handelaars en horeca zijn de motor van onze gemeente en dat zetten we met deze eindejaarsactie graag in de kijker. We zijn dan ook heel tevreden dat ??? Zelzaatse handelaars en horecazaken deelnemen.”

Hoe gaat het in zijn werk? Koop je iets bij de deelnemende handelaars of nuttig je iets bij een horecazaak tussen 13 november en 31 december, dan moet je je kassaticket bijhouden. Heb je voor een bedrag van 50 euro kassatickets verzameld, dan steek je ze in een envelop en schrijf er je naam, adres en telefoonnummer op. Je mag deze envelop ‘droppen’ in de levensgrote envelop in het onthaal van het gemeentehuis. Let wel op, er is slechts één deelname per adres mogelijk! De deelnemende zaken herken je aan de affiche van ‘Drop je envelop’ of je vindt ze terug op onze website.

Natuurlijk is er geen eindejaarsactie zonder mooie prijzen! Je maakt kans op een citytrip ter waarde van 300 euro aangeboden door Tui of op een fotoshoot ter waarde van 185 euro. Daarnaast wordt er voor 2.000 euro aan Zelzaatse Kadobonnen verdeeld onder de winnaars. “Alle winnaars worden bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie voor onze inwoners op zondag 14 januari 2024”, geeft schepen Dellaert nog mee. “We wensen iedereen veel plezier tijdens het shoppen en veel succes!”

Gemeente Zelzate – 26/10/2023

Zelzate is Hartveilige gemeente

Sinds oktober 2023 is Zelzate een Hartveilige gemeente. Dit label wordt uitgereikt door het Rode Kruis Vlaanderen aan steden en gemeenten die de overlevingskansen van slachtoffers bij een hartstilstand verhogen en de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten. Dit betekent concreet dat er een publiek toegankelijk AED-toestel op het grondgebied moet aanwezig zijn en dat er opleidingen AED en reanimatie moeten voorzien worden voor de bevolking of het personeel van het lokaal bestuur. Zelzate voldoet aan deze twee voorwaarden en is nu voor twee jaar Hartveilige gemeente.

Hartveilig zijn als gemeente is nodig want dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slecht 5 à 10 procent overleeft dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met reanimatie en door een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70 procent.

Eind september was er voor het personeel van het lokaal bestuur een opleiding AED en reanimatie. Er zullen in de toekomst nog opleidingen volgen en er wordt ook gekeken om dit open te trekken voor de bevolking van Zelzate. Zelzate heeft ook zes AED-toestellen op het grondgebied:

Gemeente Zelzate – 19/10/2023

Zelzate is 20ste pleegzorggemeente van Oost-Vlaanderen

Zelzate engageert zich als 20ste Oost-Vlaamse gemeente om een duurzame samenwerking aan te gaan met Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Het doel van dit engagement is om het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg te vergroten en pleegzorg in Zelzate op een laagdrempelige manier bekend maken. Zo hopen we dat Pleegzorg Oost-Vlaanderen meer kandidaat pleeggezinnen kan aantrekken. In Zelzate zijn er momenteel 15 pleeggezinnen actief. Samen zorgen zij voor de opvang van 18 pleegkinderen en 2 pleeggasten.

Pleegzorg kent vele vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. Hoe lang pleegkinderen en pleeggasten in een gezin verblijven is heel variabel. Sommigen wonen er voor lange tijd.  Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggast maar enkele weken of één weekend per maand in een pleeggezin.

Heel wat pleegkinderen en pleeggasten worden opgevangen door een gezin uit hun netwerk. Dat kan familie zijn, maar ook vrienden, kennissen of bijvoorbeeld buren. Voor kinderen en volwassenen die niet in hun netwerk terecht kunnen, gaat pleegzorg Oost-Vlaanderen op zoek naar neutrale ‘bestandsgezinnen’ die zich kandidaat stelden om iemand thuis op te vangen. 

Hoe kan je pleeggezin worden?

Samenwonend, getrouwd of alleenstaand, homo of hetero, eigen kinderen of niet … In principe kan iedereen pleegouder worden. Uiteraard moet je in staat zijn om een kind/jongere of volwassene een stabiel en veilig leefklimaat te bieden.

Ben je geïnteresseerd in pleegzorg, dan kan je via de website gratis een infopakket aanvragen. Je kan hiervoor ook mailen of bellen. Wanneer pleegzorg je blijft prikkelen, ben je welkom op één van de infosessies in jouw buurt. Pleegzorgbegeleiders en pleegouders vertellen je wat pleegzorg inhoudt en je krijgt een antwoord op al jouw vragen.

Het voorbereidingstraject bestaat uit meerdere persoonlijke gesprekken bij jou thuis en enkele vormingsavonden samen met andere kandidaat-pleeggezinnen. Zo leren we je goed kennen en kunnen we je optimaal voorbereiden op je engagement als pleeggezin.

Meer info? www.pleegzorg.be, info@pleegzorgoostvlaanderen.be, 0471 91 91 02, Pleegzorg via Facebook: @pleegzorg.oostvlaanderen 

Graag een infosessie bijwonen? Data en locaties vind je op pleegzorg.be/kalender

Benaming
Startdatum
Einddatum
Gemeente
Openingsuren
Toegangsprijs
Organisator
Afbeelding
Contactgegevens
Mailadres privé
Uw naam, niet voor publicatie
Uitgebreide omschrijving
Afbeelding test no 2
bestand evenement
Naam
Gemeente
Categorie
Postcode
Email
Website
Straat
Activiteiten
Uitgebreide beschrijving Formulier
Algemene beschrijving publiceren
Telefoon
Activiteit Handelaar
Benaming
Activiteit
Activiteiten Indeling
Beschrijving activiteiten
Contactpersoon
Straat
Gemeente
Telefoon
Mailadres
Website
Facebook
Afbeelding1